Teşekkürler En Kısa Zamanda Dönüş Yapılacaktır...

Tuzcular Sigorta / Kampanya & Duyurular / Aile Hekimlerine Özel Paketler

Aile Hekimlerine Özel Paketler

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde kaybettiğiniz gelirinizi telafi etmek ve emeklilik gelirinize ek bir gelir sağlamayı amaçlayarak, çalışma hayatınızda sahip olduğunuz yaşam standardınızı, emeklilik döneminizde de sürdürmenizi sağlayan en önemli tasarruf ve yatırım sistemidir. Bu sistemde, tüm yatırım tercihlerini siz belirlersiniz.

Devlet tarafından uygulanan özel teşvik sayesinde ise, yatırdığınız primin %25'i kadar da Devlet Katkısı almaya hak kazanırsınız.

AİLE HEKİMLERİ'NE ÖZEL İŞYERİ PAKET SİGORTASI

Bu özel poliçede ASM alanı içerisinde faaliyet gösteren aile hekimi muayene odaları, ortak alanlar ve tüm emtea ve demirbaşları için teminat verilmektedir. ASM ne kayıtlı doktorlar adına müşterek düzenlenebildiği gibi her doktor içi ayrı olarak da düzenlenebilmektedir.

Dekorasyon, demirbaşlar, tüm makine ve tesisat, jeneratör, numaratörler ve camlar teminata dahildir. Aşılar 10.000 TL ye kadar emtea kapsamında poliçeye dahildir. Yangın, yıldırım, deprem, fırtına, sel-su baskını, dahili su, hırsızlık, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, komşulara ve 3. şahıslara karşı sorumluluklar ana teminatlar olarak poliçeye dahildir.

FERDİ KAZA SİGORTASI

Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl boyunca güvence altına alan bir sigortadır.

Aynı zamanda poliçe seçilecek limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsam altına alır.

KONUT SİGORTASI

Konutunuzda meydana gelebilecek yangın, yıldırım, deprem, fırtına, sel-su baskını, dahili su, hırsızlık, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk harekleri, kötü niyetli hareketler, terör, komşulara ve 3.şahıslara karşı sorumluluklar ana teminatlar olarak poliçeye dahildir.

Bu risklerden dolayı evinizde ve eşyanızda, meydana gelebilecek tüm zararlar teminat kapsamındadır.

SAĞLIK SİGORTASI

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağınız sağlık hizmetleri için ödeyeceğiniz fark ücretlerini, ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan poliçedir.

Yatarak tedavi teminatı

Yatarak tedaviler, aşağıda belirtilen teminatlar, özel ve şartlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanmaktadır.

Cerrahi ve Dahili Yatışlar, Yoğun Bakım, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Koroner

Anjiyografi, Küçük Müdahale Giderleri, Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri.

Ayakta tedavi teminatı

Aşağıda teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 8 - 10 vaka ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır.

Doktor Muayene, Laboratuvar Hizmetleri, Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri, İleri Tanı Yöntemleri, Fizik Tedavi Giderleri